Mikroskop 1200x

Trudno nam wyobrazić sobie nowy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i poprawiających pracę człowieka. Wszystkie rodzaje pracy wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które są zawodne i idą awariom. Aby uniknąć zgubnemu wpływowi usterki na cały proces produkcyjny, konieczne jest podawanie środków prewencji, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te małe elementy odgrywają niezmiernie ważną funkcję w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesie awarii. Ich właściwe funkcjonowanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w własne miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W zależności od tego, czy płytki idą w cieczach, czyli w gazach, dzielą się między sobą kształtem oraz sposobem zastosowanej technologii. Pewny model tych segmentów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu określonej liczbie ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki tworzone są przy pomocy lasera oraz mają jedynie minimalne osłabienia w swej strukturze, pozwalające na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica między tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń liczy na ostatnim, że pierwsze spośród nich muszą każdorazowej wymiany po wystąpieniu awarii. Ich naturalna forma sprawia jednak, iż są one o dużo tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa że istnieć dodatkowo zastosowane razem z zaworem. W takim przypadku oba elementy wzajemnie zwiększają swoją rolę. Rolą płytki jest warta zaworu przed zakażeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wadą tego rozwiązania jest drogę skorzystania zaworu o nieco gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który zapłacimy mniej niż w wypadku zakupu zaworu do indywidualnej pracy. Dobór właściwego rozwiązania winien stanowić jednak uzależniony od stron konkretnej maszyny.