Rozwoj firmy inglot

Jesteśmy odpowiedzialni, że rozwój naszej jednostki chce od satysfakcji zarówno wszystkich klientów korzystających samodzielnie z swoich usług, a więc jednostek instalacyjnych, specjalistycznych sklepów, budowlanych oraz inwestorów, którzy są odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy świadomi, że poszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podwyższanie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi użytkownika i marek dostarczanych urządzeń gwarantuje osiągnięcie zaplanowanego celu.

Angażujemy się dołożyć wszelkich starań, by nasi klienci stanowili w całości zadowoleni i pewni co do ceny praktycznej i wartości proponowanych przez nas urządzeń.

Wentylator oznaczony napisem explosion proof to narzędzie przeciwwybuchowe prostokątne, zaprojektowane do czynności w okolicach zagrożonych wybuchem, dostosowany do montażu w jakiejkolwiek funkcji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Uczynione z galwanizowanej blachy stalowej i zaopatrzone w klapę inspekcyjną, pozwolą na dojazd do silnika i wirnika bez potrzeb wymontowywania kanału wentylacyjnego.

Wentylatory promieniowe przeprowadzane są zgodnie z światowym standardem ISO 9001. Przygotowane do zysku w powierzchniach zagrożenia wybuchem poza kopalniami oraz wyrobiskami górniczymi. Wentylatory posiadają wirniki zbudowany ze stopów aluminium lub wirniki wykonane z blachy stalowej, samoczyszczące, pokrywane farbą proszkową. Bez powody na jakość, wirniki wyważane zgodnie z ISO 1940-1. Obudowa że być zespawana z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor czarny. Obudowa posiada otwór inspekcyjny i drenażowy. Konstrukcja posiada detale zrobione z blachy mosiężnej, które zmniejszają ryzyko zaiskrzenia. Wirniki i obudowa stworzone ze stali galwanizowanej, ocynkowanej lub nierdzewnej projektowane na życzenie.

Wentylatory dachowe są używane do wentylacji publicznej i ekonomicznej w strefach zagrożonych wybuchem. Maszyny posiadają napęd bezpośredni, wirnik z łopatkami, które są pochylone do tyłu, wykonanymi ze stali galwanizowanej, z aluminiową piastą. Wentylatory zostały zaopatrzone w silnik trójfazowy, jaki jest dostrojony do lekturze w powierzchniach zagrożonych wybuchem