Uziemienie slupa oswietleniowego

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na efekt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie sięga się go w kierunku transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może tworzyć nową postać. Najjaśniejsze oraz kilka skomplikowane modele koncentrują się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w układ ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w zdrowy sposób podpięte.

http://contentis.pl/eehealthymode/flexa-plus-new-ravim-liigesehaiguste-raviks/

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są podawane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W rezultacie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia że żyć wyjątkowo mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub przenoszenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W wyniku prostego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie odpowiedzialny w perspektyw iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może wywoływać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co świadczy eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.