Uziemienie slupow sredniego napiecia

Uziemienie to absolutna dobra metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje toż przewód wyrażający się z przewodnika, którym stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w rezultacie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie wykonywa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne typy uziemień. Do normalnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W sieci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w planach uziemieniowych. Zaciski ze względu na swoją konstrukcję liczy się na linie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego konstrukcja określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić spełnione starannie i kończyć oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim kierunku przyjmuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być dodawane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu nadrzędna jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej również mogą ulec uszkodzeniu.